buhalterines apskaitos paslaugos

Profesionalios buhalterinės paslaugos Vilniuje ir visoje Lietuvoje

Buhalterinės paslaugos – jų pirkimo nauda

Vienas iš brangiausių įmonės padalinių, kuris praktiškai neatneša jokio pelno, tai buhalterija – padalinys, teikiantis buhalterinės apskaitos paslaugas.  Optimalus variantas, norint sumažinti su šiuo padaliniu susijusias išlaidas, – pasisamdyti buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančią įmonę. Būtent tokios įmonės rūpinasi šiais, su samdomais darbuotojais susijusiais klausimais:

 • darbuotojų atranka, mokymai, kvalifikacijos kėlimas ir darbuotojui būtinų darbo įgūdžių bei patirties sertifikavimas
 • darbo užmokesčio mokėjimas apskaitos skyriaus darbuotojams, taip pat kitų įmokų – socialinio draudimo, laikinojo nedarbingumo išmokų, kasmetinių atostogų, motinystės atostogų, viršvalandžių apskaita ir administravimas
 • darbuotojų darbo vietų ploto nuoma, įrengimas ir priežiūra pagal įstatymų nustatytus reikalavimus, darbuotojų aprūpinimas kompiuterine įranga bei kitomis reikalingomis priemonėmis, programinės įrangos, reikalingos buhalterinei apskaitai vykdyti, parūpinimas, naudojamų aktyvų amortizacija

Kad išvengtumėte visų šių laiko ir piniginių išlaidų, jums tereikia pasisamdyti profesionalias paslaugas teikiančią buhalterinės apskaitos įmonę.

Pasirinkus profesionalias buhalterinės apskaitos paslaugas iš įmonės, iš karto bus jaučiama apčiuopiama nauda:

 • jūsų įmonei bus suteiktos kompleksinės apskaitos paslaugos, taip pat užtikrintas bendravimas su įvairiomis oficialiomis institucijomis ir kontroliuojančiais organais, reikiamų ataskaitų joms teikimas
 • bus užtikrintas nepertraukiamas buhalterinės apskaitos vykdymas, be atostogų ir nedarbingumo laikotarpių
 • iš įmonės specialistų jūs gausite ne tik krūvelę buhalterinės apskaitos dokumentų, bet ir rekomendacijas dėl mokesčių bei išlaidų optimizavimo

Kompleksinės mūsų įmonė teikiamos buhalterinės paslaugos – tai galimybė bendradarbiauti su geriausiais ekspertais regione palankiausiomis sąlygomis. Patyrusių profesionalų komanda atlieka apskaitą įvairiuose verslo sektoriuose. Ilgametė patirtis kartu su puikia verslo reputacija garantuoja aukštos kokybės paslaugas. Kreipdamiesi į mūsų įmonę, verslininkai gali tikėtis individualaus požiūrio ir lanksčios nuolaidų sistemos.

Mūsų specializacija – visos buhalterinės paslaugos: apdorojame dokumentus, rengiame ir teikiame ataskaitas, konsultuojame mokesčių klausimais, atstovaujame klientams mokesčius administruojančiose institucijose. Konsultacijos teikiamos žodžiu ir raštu lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.

Patyrę mūsų įmonės buhalteriai kruopščiai atliks kiekvieną operaciją, geranoriškai patars, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Mūsų klientais gali būti tiek mažoji bendrija, tiek uždaroji akcinė bendrovė, tiek ir kitų teisinių formų įmonės.

Kvalifikuotas buhalterinės apskaitos vykdymas – tai vienas iš svarbiausių finansinio bet kurios įmonės ar organizacijos stabilumo garantų. Net ir nedidelė klaida apskaitoje gali sukelti rimtų problemų, o kartais ir komercinio projekto žlugimą.

Nuo profesionalaus buhalterio priklauso daug kas. Ar verta patikėti įmonės likimą atsitiktinumui?

Apskaitą privalo vykdyti profesionalai, galintys klientui garantuoti griežtą apskaitos įstatymų laikymąsi ir efektyvią viso apskaitos proceso kontrolę.

Patirtis, kvalifikacija, kompleksinis situacijos vertinimas, šviežias požiūris į problemas – visa tai yra ypatingai svarbu.

Mūsų siūlomos paslaugos

Į mūsų standartinį teikiamų paslaugų kompleksą įeina šios užduotys:

 • darbas su pirmine dokumentacija;
 • pirkimo ir pardavimo sąskaitų registravimas apskaitoje;
 • kasos operacijų registravimas;
 • avansinių apyskaitų surašymas;
 • reprezentacinių išlaidų nurašymo aktų rengimas;
 • ilgalaikio turto apskaita;
 • ataskaitų paruošimas – balanso, avansinės apyskaitos, paaiškinamųjų raštų, deklaracijų;
 • apskaitos politikos ir sąskaitų plano paruošimas;
 • mokesčių ir įmokų apskaičiavimas;
 • ūkio operacijų koordinavimas;
 • debitorių ir kreditorių įsiskolinimų kontrolė;
 • dalyvavimas revizijose, inventorizacijose ir patikrose.

Buhalterinės apskaitos vykdymo įmonėje tikslas yra visavertės atskaitomybės suformavimas. Gautais duomenimis vadovybė naudojasi analizuodama organizacijos veiklos rentabilumą. Duomenis taip pat naudoja ekonomistai, planuotojai, finansų analitikai, viduriniosios grandies vadybininkai.  Profesionaliai ir kvalifikuotai vykdoma apskaita leidžia optimizuoti sąnaudas bei ženkliai padidinti įmonės pelningumą.

Plėtojant verslą visada yra svarbus tiek komandos, tiek kokybiškos buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjo pasirinkimas. Buhalterinės paslaugos, jų profesionalus atlikimas tiesiogiai veikia verslo kokybę, sprendimų priėmimą, santykius su tiekėjais, partneriais, taip pat su valstybinėmis institucijomis.

Kaštų mažinimo klausimas verslui buvo ir bus visada aktualus, todėl kiekvienas verslininkas nuolatos siekia teisingai organizuoti savo veiklą bei optimizuoti kaštus.  Viena iš įmonės veiklos sričių, kurią verta apsvarstyti šiame kontekste, yra buhalterija.  Apskaitos padalinio atsisakymas gali ženkliai sumažinti su tiesiogine įmonės veikla nesusijusias išlaidas.

Mūsų klientai supranta, kad buhalterinė apskaita yra ne paprastos išlaidos, o vienas iš svarbiausių verslo komponentų, į kurį teisingai investavus bus gaunama norima grąža.

Jūsų patogumui, rengiame itin detalias ataskaitas:

 • Pelno/nuostolio balanso ir kreditorių ataskaitas bei ataskaitas statistikos departamentui.
 • Teikiame mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo paslaugas.
 • Remiantis užsakovo pateikta informacija apie jo darbuotojų dirbtą laiką, rengiamas darbo laiko apskaitos žiniaraštis.
 • Apskaičiuojamas darbo užmokestis, rengiame pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (SoDra) dėl darbuotojų priėmimo, atleidimo bei jų atostogų. Rengiame ir darbo reikmėms sunaudoto kuro nurašymo dokumentus.
 • Vykdant įmonės inventorizaciją, rengiame skolų suderinimo aktus, apskaitoje registruojame inventorizacijos rezultatus.
 • Į mus galite kreiptis ir tuo atveju, jei Jūsų įmonės buhalterinė apskaita kurį laiką buvo nevedama arba jei norite įsitikinti, kad ji yra tvarkoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, tokius kaip buhalterinės apskaitos įstatymas ir kitus. Apleista įmonės buhalterinė apskaita bus sutvarkyta, klaidos ištaisytos, teikiamos buhalterinės apskaitos paslaugos suteiks jums galimybę konsultuotis apskaitos ir mokesčių klausimais. Už savo ataskaitų tikslumą prisiimame visišką atsakomybę, jūsų įmonės buhalterija atitiks šiuolaikinius verslo apskaitos standartus.

Buhalterio konsultacijos

Kiekvienais metais mūsų šalies įstatyminė bazė yra papildoma naujais įstatymais bei poįstatyminiais aktais.  Verslo atstovai yra priversti atsižvelgti į dešimtis niuansų, savarankiškai sekdami visus įstatymų pakeitimus bei redakcijas – nes jų verslą gali paveikti bet koks, net nedidelis pakeitimas. Todėl tiek pradedančių įmonių vadovai tiek patyrę verslininkai kreipiasi šiais klausimais į profesionalus.

Bendradarbiavimas šioje srityje grindžiamas abipusiu pasitikėjimu, pilna atsakomybe ir konfidencialumu.

Į buhalterio konsultacijų paslaugą įeina:

 • Informacijos išnagrinėjimas;
 • dokumentacijos analizė;
 • argumentuotų atsakymų į visus pateiktus klausimus paruošimas;
 • praktinė pagalba apiforminant ataskaitas bei reikalingų formų užpildymas.

Profesionalių buhalterinės apskaitos paslaugų suteikimas yra vykdomas tiksliai remiantis sutarties sąlygomis.  Apskaitą vedantys specialistai pilnai atsako už suteikiamų paslaugų kokybę.

Perduodamas mūsų įmonei apskaitos funkcijų apimtis užsakovas sprendžia pats, po konsultacijų su mūsų specialistais. Toks būdas garantuoja ilgalaikių ir abipusiai naudingų partnerystės santykių užtikrinimą.

Kvalifikuotas buhalterijos vedimas – saugumo garantija

Komercinės veiklos vykdymas susijęs su nuolatiniu piniginių lėšų bei vertybių judėjimu.  Mūsų teikiamos paslaugos apsaugos jus nuo visos eilės su tuo susijusių problemų:

 • Bandymų grobstyti;
 • nesąžiningų partnerių bei tiekėjų veiksmų;
 • materialiai atsakingų asmenų neatsakingumo;
 • lėšų švaistymo.

Kvalifikaciniai reikalavimai pas mus dirbantiems specialistams

Mūsų komandos pagrindą sudaro kvalifikuoti ir diplomuoti specialistai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

 • Aukštojo mokslo diplomas atitinkamoje specializacijoje;
 • daugiametė darbo patirtis tam tikroje verslo šakoje;
 • nuolatinis profesionalių žinių tobulinimas, bei vidinių atestacijų sėkmingas išlaikymas;
 • nepriekaištinga verslo reputaciją;
 • klientų rekomendacijos.

Pasirašant buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, klientui yra suteikiama galimybė rinktis iš jam tinkančių apskaitos paslaugų paketų.  Susipažinimas su specialistų komanda prasideda nuo kliento specifikos išsiaiškinimo ir baigiasi išsamiu asmeniniu pokalbiu.