accountant-2

Samdomas buhalteris

Apskaitos paslaugas teikianti įmonė

Nustatyto dydžio atlyginimas kas mėnesį Sutartas mėnesinis mokestis arba kintamas atlygis, priklausantis nuo darbų apimties
Išlaidos darbo vietos įrengimui, priežiūrai ir atnaujinimui Darbo vieta yra apskaitos paslaugas teikiančioje įmonėje ir klientui nekainuoja
Išlaidos buhalterio kvalifikacijos kėlimo kursams, mokymams, seminarams Buhalterių kvalifikacija rūpinasi apskaitos paslaugas teikianti įmonė ir klientui nekainuoja
Papildomos išlaidos buhalterio atostogų metu ar ligos atveju Apskaitos paslaugas teikiančioje įmonėje dirba keletas buhalterių, kurie vienas kitą pavaduoja, todėl klientas nepatiria jokių išlaidų
Žala neatlyginama arba atlyginama iš dalies atskaičius ją iš darbo užmokesčio Klientui padaryta žala atlyginama remiantis sutarties ir draudimo sąlygomis