Kitąmet pakils pareiginė bazinė alga

Kitąmet pakils pareiginė bazinė alga

Pasirašytas susitarimas, kad kitąmet kils pareiginė bazinė alga. Pareiginės algos bazinis dydis, nuo kurio priklauso politikų, valdininkų, pareigūnų, karių bei dalies kitų biudžetininkų darbo užmokestis, kitąmet bus padidintas apie 1,3 procentiniu punktu. Tai iš kitų metų biudžeto pareikalaus daugiau kaip

Darbuotojų skaičius – keičiasi apskaičiavimas

Darbuotojų skaičius – keičiasi apskaičiavimas

Darbuotojų skaičius planuojamas apibrėžti kitaip. Finansų ministerija parengė vidutinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių projektą, kuriame patikslinta darbuotojo samprata. Ingrida Muckutė, Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė, pažymi, kad šis projektas parengtas atsižvelgiant į rinkos dalyviams kylančius