Darbui su užsakovu skiriamas aukštos kvalifikacijos finansų specialistas, turintis finansų direktoriaus darbo patirties. Jis atliks visas jūsų įmonėje būtinas finansų direktoriaus funkcijas. Įvertinus įmonės poreikius, su užsakovu suderinama, kiek apytiksliai valandų per savaitę ar dienų per mėnesį reikės šio specialisto paslaugų. Išorinis finansų direktorius, nebūdamas jūsų įmonės etatinis darbuotojas, nesukurs netiesioginių sąnaudų, nes bus mokama tik už faktiškai suteiktas paslaugas.

Finansų direktorius rūpinasi:

  • įmonės veiklos rezultatų planavimu, jų analize ir prognozavimu;
  • biudžetų sudarymu ir jų vykdymo kontrole;
  • apyvartinio kapitalo valdymo sprendimais;
  • veiklos rezultatų pristatymu ir savo įžvalgų pateikimu aukščiausio lygio vadovams bei akcininkams.

 

Finansų direktorius už papildomą atlygį taip pat gali teikti ir kitas funkcijas:

  • organizuoti ir koordinuoti apskaitos skyriaus darbą;
  • dalyvauti rengiant strateginį planą ir kontroliuoti jo tinkamą vykdymą;
  • rūpintis papildomų finansavimo šaltinių įmonės plėtrai pritraukimu;
  • atstovauti įmonei išorėje (komerciniai bankai, draudimo bendrovės, investuotojai, valstybinės institucijos ir kt.);
  • vertinti įmonės plėtros projektų ekonominį atsipirkimą;
  • vadovauti įmonės rizikų valdymo procesui ir kt.

 

Susisiekite su mumis ir surasime būtent jums ir jūsų poreikiams pritaikytą optimalų sprendimą!