Norėdami gauti atitinkamą verslo refinansavimą, turėsite pateikti verslo planą, nuo kurio ženklia dalimi ir priklausys refinansavimo galimybės bei sąlygos. Esame pasiruošę parengti profesionalų verslo planą ir atlikti išsamų Jūsų turimo plano analizę.

Verslo planas – tai dokumentas, kuriame struktūrizuotai išdėstyta esminė informacija apie įmonės dabartinę situaciją, veiklą, rezultatus, tikslus, poreikius ir planus bei prognozuojamas veiklos kryptis, perspektyvas ir rezultatus.

 

Verslo planų rengimas sietinas su tam tikrais tikslais:

  • verslo planų rengimas banko paskolai, ilgalaikiam kreditui gauti;
  • verslo planų rašymas kreditui, skirtam apyvartinio kapitalo finansavimui, apyvartinių lėšų papildymui, gauti;
  • verslo planų ruošimas veiklos steigimui ar plėtrai (verslo kūrimui ar plėtojimui);
  • verslo planų rašymas ES paramai gauti;
  • verslo planų rengimas investuotojams pritraukti.

 

Parengtas verslo planas naudingas, kadangi:

  • padeda struktūrizuotai nustatyti įmonės dabartinę būklę įmonės klientų, tiekėjų, darbuotojų, konkurentų atžvilgiu;
  • padeda apsibrėžti būsimos naujos ar esamos veiklos plėtros gaires: veiklos tikslus, rinkodaros, pardavimo strategijas, personalo planą, technologinius procesus, finansinį planą (to, kas užrašyta, lengviau laikytis ir įgyvendinti);
  • padeda pritraukti reikiamą kapitalą, investicijas, ES paramą;
  • padeda įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, pelningumą, potencialias rizikas.

Verslo plano parengimas gali būti reikalingas konkrečiai situacijai (banko paskolai, ES paramai ir pan.) arba gali būti nuolat peržiūrimas, koreguojamas ir pritaikomas kasdienėje veikloje kaip pagalbininkas siekiant ir kuriant verslo sėkmę.