Įmonių steigimas

Įmonių steigimas

Priėmus sprendimą įsteigti naują įmonę, kitas ne mažiau svarbus žingsnis būtų tinkamo ir patikimo partnerio pasirinkimas, gebančio greitai sutvarkyti steigiamos įmonės dokumentaciją. Įsteigti naują įmonę netrunkame ilgai – rezervuojame jūsų pasirinktą įmonės pavadinimą, už jus suformuojame įstatinį kapitalą, pagaminame antspaudą ir atidarome banko kaupiamąją sąskaitą. Jei reikia, taip pat suteikiame įmonės registracijos adresą.

Steigiame įvairių teisinių formų juridinius asmenis:

  • Uždarąsias akcines bendroves (UAB);
  • Mažąsias bendrijas (MB);
  • Akcines bendroves (AB);
  • Viešąsias įstaigas (VšĮ);
  • Individualias įmones (IĮ);
  • Tikrąsias ūkines bendrijas (TŪB);
  • Komandines ūkines bendrijas (KŪB);
  • Asociacijas;
  • Paramos ir labdaros fondus;
  • Juridinių asmenų filialus ir atstovybes.

Mes atsakome į daugiau klausimų, negu mums užduodama!

 

Papildomos paslaugos:

Buhalterinės apskaitos paslaugos

Įmonių veiklos teisinė priežiūra