Įmonės dokumentai registruojami iš naujo, kai keičiasi bendrovės pavadinimas, didėja arba mažėja įstatinis kapitalas, keičiasi valdymo struktūra.

Teikiame išsamią konsultaciją juridinių asmenų steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ir kt.) bei duomenų keitimo klausimais visos procedūros metu, surašome protokolus, parengiame teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento redakciją bei kitus teisinius dokumentus, užtikriname tinkamą informacijos apie keičiamus juridinio asmens duomenis paskelbimą, pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas, atstovaujame notarų biure, Juridinių asmenų registre, kitose institucijose ir organizacijose.