Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bueria/domains/buhalteria.lt/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
Įstatinio kapitalo mažinimas | Buhalteria.lt

Teikiame konsultacijas bendrovių įstatinio kapitalo mažinimo klausimais visos procedūros metu, surašome protokolus, akcijų pasirašymo sutartis, parengiame teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują įstatų redakciją ir kitus teisinius dokumentus, užtikriname tinkamą informacijos apie įstatinio kapitalo mažinimą paskelbimą, pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas, atstovaujame notarų biure, Juridinių asmenų registre, kitose institucijose ir organizacijose.

 

Įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

 

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šiems tikslams:

 • vien tam, kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
 • siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
 • siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų. Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gali būti priimtas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime;
 • kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas tik šiais būdais:

 • sumažinant akcijų nominalias vertes;
 • anuliuojant akcijas.

 

 Mes pasirūpinsime:

 • konsultuosime įstatinio kapitalo mažinimo klausimais;
 • surašysime akcininkų susirinkimo protokolus / vienintelio akcininko sprendimą, užtikrinsime tinkamą informacijos paskelbimą apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento (įstatų) redakciją ir  kitus teisinius dokumentus;
 • užtikrinsime tinkamą informacijos apie įstatinio kapitalo mažinimą paskelbimą;
 • užpildysime Juridinių asmenų registrui teikiamas formas (JAR formos);
 • atstovausime notarų biure ir Juridinių asmenų registre;
 • užpildysime akcijų apskaitos dokumentus.

 

Įstatinio kapitalo mažinimo kaina priklauso nuo įstatinio kapitalo mažinimo sumos.