Jeigu norite apsaugoti savo naudojamą prekės ženklą, privalote jį registruoti.

 

Registracija suteikia ženklo savininkui plačias teises, kuriomis jis gali pasinaudoti prieš bet kurį kitą asmenį, neteisėtai naudojantį tapatų ar klaidinamai panašų ženklą.

Prekės ženklo registravimo procedūra susideda iš 3 dalių:

1) paraiškos padavimo,

2) paraiškos ir prekės ženklo ekspertizės,

3) prekės ženklo registravimo  ir skelbimo oficialiame Valstybinio Patentų biuro biuletenyje. Visa tai trunka apie metus.

 

Terminai ir procedūros:

 • 1 mėn. – prekės ženklo paraiškos ekspertizė (ženklui suteikiama laikina teisinė apsauga);
 • 3 mėn. – prekės ženklo registracijos liudijimo išdavimas.
 • 6 mėn. – prekės ženklo ekspertizė (ženklas įrašomas į Prekių ženklų registrą);

 

Minėtos procedūros Valstybiniame patentų biure yra privalomos. Prekės ženklas gali būti naudojamas atlikus paraiškos ekspertizę, t. y. po 1 mėn.

Jūsų žymuo (pasirinktas grafinis vaizdas, kurį norite registruoti kaip prekės ženklą) gali būti registruotas kaip prekės ženklas, jeigu jis yra pavaizduotas grafiškai, t. y. žymuo yra sudarytas iš:

 • žodžių,
 • asmenų pavardžių, vardų,
 • meninių pseudonimų,
 • firmų vardų,
 • šūkių,
 • raidžių,
 • skaitmenų,
 • piešinių,
 • emblemų,
 • įvairių erdvinių formų,
 • spalvos ar spalvų derinio, jų kompozicijos,
 • iš bet kokio aukščiau nurodytų žymenų derinio.

 

Neregistruojami prekės ženklai:

 • Prekės ženklai, neturintys jokio skiriamojo požymio (pvz., žodis „telefonas“ komunikacijos priemonėms žymėti);
 • Prekės ženklai, tapę bendriniais (pvz., žodžiai „parkeris“, „džipas“);
 • Prekės ženklai, nurodantys tik prekių charakteristikas, pvz., rūšį (tarkime, žodis „starka“ degtinei žymėti), kokybę (pvz., žodis „excellent“);
 • Prekės ženklai, galintys suklaidinti visuomenę, savo turiniu prieštaraujantys moralei ar viešajai tvarkai, etinėms visuomenės normoms (pvz., žodis „spira“), žmoniškumo principams arba esantys didelės vertės simboliai (pvz., Gediminaičių stulpai).

 

Mes suteiksime Jums išsamią konsultaciją dėl prekės ženklo registravimo ir registruosime prekės ženklą Valstybiniame patentų biure.