PVM – vartojimo mokestis, kuriuo apmokestinamas prekių / paslaugų teikimas ir kurį moka apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojų registre. PVM registracija gali būti privaloma arba savanoriška.

Buhalteria.lt per dešimt kalendorinių dienų nuo būtinų dokumentų pateikimo dienos užregistruoja PVM mokėtoją.

 

Žemiau pateikiame PVM registravimo atmintinę.

 

Registruojantis PVM mokėtojais, yra būtina pateikti šiuos duomenis:

 • duomenis apie buveinės, veiklos vykdymo vietas ir padalinius (adresai, telefono numeriai, fakso numeriai, elektroninio pašto adresai, interneto svetainių adresai);
 • duomenis apie vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių);
 • duomenis apie įmonės įkūrimą / įsigijimo būdą;
 • duomenis apie įmonę kontroliuojančius asmenis ir įmonės kontroliuojamus kitus juridinius asmenis;
 • duomenis apie įmonės turimą nekilnojamąjį turtą ar kitą ilgalaikį turtą, kuris yra (bus) naudojamas būsimo PVM mokėtojo ekonominėje veikloje (turto pavadinimas, jo naudojimo pagrindas).

 

Lietuvos įmonė privalo registruotis PVM mokėtoja Lietuvoje, jeigu:

 • atlygis už parduotas prekes / paslaugas šalies teritorijoje per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 Eur (išskyrus į kitas ES valstybes nares tiekiamas naujas transporto priemones);
 • asmuo (vienas ar kartu su susijusiais asmenimis) kontroliuoja keletą įmonių ir visų jų bendras gautas atlygis per paskutinius 12 mėnesių buvo didesnis negu 45 000 Eur; prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda pačiam asmeniui (jeigu jis vykdo ekonominę veiklą) ir visoms jo kontroliuojamoms įmonėms, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno iš jų gautas atlygis yra mažesnis kaip 45 000 Eur;
 • Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 14 000 Eur.

 

Užsienio įmonė privalo registruotis PVM mokėtoja Lietuvoje, jeigu:

 • Lietuvoje tiekia prekes arba teikia paslaugas, t. y. nuo pat jos ekonominės veiklos Lietuvoje pradžios;
 • tiekia prekes iš Lietuvos į kitas ES valstybes nares ar už ES ribų;
 • ES valstybės narės PVM mokėtojas Lietuvoje vykdo nuotolinę prekybą ir tiekiamų į Lietuvą prekių vertė per kalendorinius metus viršija 35 000 Eur;
 • Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus viršija 14 000 Eur.
  *Teisės aktai numato nurodytų taisyklių išimtis ir papildomas sąlygas.

 

Savanoriška registracija PVM mokėtoju:

 • kiekvienas asmuo, kuris vykdo ar ketina vykdyti ekonominę veiklą, gali registruotis PVM mokėtoju savanoriškai, nors ir neatitinka aukščiau išvardytų kriterijų. Prieš registruodamasis asmuo turi įvertinti, ar iš tikrųjų yra naudinga tapti PVM mokėtoju neatsiradus tokiai prievolei;
 • savanoriškai registruotis PVM mokėtoju verta tada, kai pagrindiniai teikiamų paslaugų / prekių pirkėjai yra PVM mokėtojai. Ši taisyklė taikoma dažniausiai, tačiau visuomet reikia įvertinti konkrečias aplinkybes, kurios galutinai gali nulemti sprendimą.