Į mus galite kreiptis įvairiais sutarčių sudarymo klausimais. Mes rengiame sutartis, taip pat atliekame teisinę jau pasirašytų sutarčių analizę ir konsultuojame sutarčių pasirašymo klausimais.

 

Mūsų įmonė rengia šias sutartis:

 • Akcijų (materialių, nematerialių) pirkimo–pardavimo sutartys;
 • Pirkimo–pardavimo sutartys;
 • Dovanojimo sutartys;
 • Nuomos (patalpų, įrenginio, įmonės, žemės sklypo, negyvenamųjų patalpų) sutartys;
 • Preliminarios sutartys;
 • Panaudos (automobilio, patalpų) sutartys;
 • Dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartys;
 • Mainų sutartys;
 • Paslaugų (teisinių, sutarties teksto vertimo darbai, reklama, paslaugos, komiso, apskaitos) sutartys;
 • Projektavimo sutartys;
 • Rangos (buto statybos, gamybos, statybos, projektavimo ir tyrinėjimo darbų) sutartys;
 • Pervežimo sutartys;
 • Pavedimo sutartys;
 • Autorinės ir licencinės sutartys;
 • Tarpininkavimo sutartys;
 • Muitinės tarpininko sutartys;
 • Sandėliavimo sutartys;
 • Darbo sutartys;
 • Visiškos materialinės atsakomybės sutartys;
 • Paramos sutartys;
 • Jungtinės veiklos sutartys;
 • Įsiskolinimo mokėjimo sutartys;
 • Finansinės nuomos (lizingo) sutartys;
 • Vartojimo kredito sutartys;
 • Vekselių rengimas;
 • Paskolos sutartys;
 • Skolos perkėlimo sutartys;
 • Reikalavimo perleidimo sutartys;
 • Prievolių įvykdymo (garantijos, įkeitimo, rankpinigių, laidavimo) sutartys;
 • Vedybų (ikivedybinės, povedybinės) sutartys;
 • Santuokoje įgyto turto pasidalinimo sutartys;
 • Visos kitos sutartys.