Į mus galite kreiptis įvairiais sutarčių sudarymo klausimais. Mes rengiame sutartis, taip pat atliekame teisinę jau pasirašytų sutarčių analizę ir konsultuojame sutarčių pasirašymo klausimais.

Mūsų įmonė rengia šias sutartis:

 • Akcijų (materialių, nematerialių) pirkimo–pardavimo sutartys;
 • Pirkimo–pardavimo sutartys;
 • Nuomos (patalpų, įrenginio, įmonės, žemės sklypo, negyvenamųjų patalpų) sutartys;
 • Preliminarios sutartys;
 • Panaudos (automobilio, patalpų) sutartys;
 • Dalininko teisių pirkimo–pardavimo sutartys;
 • Paslaugų (teisinių, sutarties teksto vertimo darbai, reklama, paslaugos, komiso, apskaitos) sutartys;
 • Pavedimo sutartys;
 • Tarpininkavimo sutartys;
 • Darbo sutartys;
 • Visiškos materialinės atsakomybės sutartys;
 • Paskolos sutartys;
 • Skolos perkėlimo sutartys;
 • Reikalavimo perleidimo sutartys.