AR DARBDAVYS GALI IŠSIŲSTI DARBUOTOJĄ ATOSTOGŲ?

atostogų

Ar darbdavys gali išsiųsti darbuotoją atostogų privalomai? Ar gali darbuotojas atsisakyti eiti nepertraukiamų 10 d. d. kasmetinių atostogų? Ar darbdavys privalo sudaryti atostogų eiles? Į „Darbo teisės vadovo“ skaitytojų klausimus atsako verslo ginčų advokatų kontoros JUREX vadovaujančioji partnerė, advokatė Jurgita Judickienė.

Ar darbdavys privalo sudaryti atostogų eiles?

Ar darbdavys privalo sudaryti atostogų eiles, ar tai tik rekomendacija? Ar gali būti sudaromos eilės nuo sausio 1 iki gruodžio 31 d., nesivadovaujant Darbo kodeksu, kuriame numatytas laikotarpis nuo birželio 1 iki gegužės 31 d.? Jeigu darbdavys pasitvirtina atostogų eiles ir darbuotojai pagal jas išleidžiami atostogauti, ar dar reikalingas darbuotojo prašymas numatytoms atostogoms, ar tiesiog išleidimo pagrindas – patvirtintos atostogų eilės?

Atostogų eilė gali būti nesudaroma įmonėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra mažiau negu 10 (DK 110 str. 5 p.). Daugiau darbuotojų turinčiose įmonėse tokia atostogų eilė turėtų būti sudaroma kolektyvinėje sutartyje, darbdavio ir darbo tarybos susitarime ar kitose darbo teisės normose numatyta tvarka. Pagal DK 128 str. 3 d. bendrą principą atostogų eilė sudaroma per laikotarpį nuo birželio 1 d. iki kitų metų gegužės 31 d., jeigu kolektyvinėje sutartyje, darbdavio ir darbo tarybos susitarime ar įmonės atostogų suteikimo tvarkoje, kurią priimant konsultuojamasi su darbo taryba, nėra numatyta kitaip. Todėl atostogų eilė gali būti sudaroma ir bet kokiam kitam metiniam laikotarpiui, pavyzdžiui, nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., o ne tik būtinai nuo birželio 1 d. iki gegužės 31 d. Pagal DK 128 str. 6 d. „Kasmetinės atostogos įforminamos darbdavio nustatyta tvarka.“ Todėl darbdavys pats nustato reikalavimus, pagal kuriuos sudaro atostogų eiles, išleidžia darbuotojus atostogų. Įprastai atostogų eilės sudarymas yra pakankamas pagrindas išleisti darbuotojus atostogų ir nesant nei darbuotojo prašymo, nei darbdavio įsakymo dėl atostogų suteikimo.

Ar gali darbuotojas atsisakyti eiti nepertraukiamų 10 d. d. kasmetinių atostogų?

Darbuotoja kategoriškai atsisako pasinaudoti kasmetinėmis 10 d. d. atostogomis vienu metu motyvuodama, kad jai tokios trukmės atostogos nereikalingos. Ar gali darbdavys patenkinti jos prašymą suteikti kasmetines atostogas po 5 d. d.?

Skaityti daugiau.

Kyla klausimų? Pasikonsultuok su specialistu.