DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS

 

mokesciai

Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Informuojame, kad pagal 2016 m. liepos 13 d VMI viršininko įsakymą Nr. VA-101 keičiasi Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas ankstesniu 2004 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-7. Naujomis taisyklėmis privaloma bus vadovautis deklaruojant 2017 m. ir vėliau nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, priskiriamas A klasės apmokestinamosioms pajamoms.

Pagal naująsias taisykles, nuo 2017 m. sausio 1 d. gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys, nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės apmokestinamąsias išmokas ir nuo jų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formoje privalės deklaruoti tik bendromis sumomis, atskirai nurodydami su darbo santykiais susijusias išmokas, už gyventojų parduotą turtą išmokėtas išmokas ir kitas A klasės išmokas bei nuo jų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį (t.y. privalės užpildyti ir mokesčių administratoriui pateikti tik pagrindinį deklaracijos FR0572 formos lapą).

Nuo 2017 m. nebelieka prievolės pildyti FR0572A „Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys“ ir FR0572U „Nuo nenuolatinių Lietuvos gyventojų turto pardavimo A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys“ priedų.

Duomenis apie kiekvienam nuolatiniam ir nenuolatiniam Lietuvos gyventojui nuo 2017 m. išmokėtas A klasės apmokestinamas ir neapmokestinamas išmokas mokestį išskaičiuojantys asmenys privalės nurodyti 2017 m. Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje ir jos FR0573A bei FR0573U prieduose, kurie mokesčių administratoriui turės būti pateikti iki 2018 m. vasario 15 d.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad Lietuvos vienetai ir užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nuo 2017 m. sausio 1 d. deklaracijos FR0572 formas mokesčių administratoriui privalės teikti net ir tuo atveju, jeigu per ataskaitinį mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų (šiuo atveju deklaracijos FR0572 formos laukeliuose, skirtuose išmokoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, turės būti įrašyti nuliai).

Tikslinant VMI pateiktų 2016 m. ir ankstesnių laikotarpių atitinkamų mėnesių Mėnesinių pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijų FR0572 formų duomenis bei teikiant laiku nepateiktas deklaracijas už 2016 m. ir ankstesnių laikotarpių atitinkamus mėnesius, turės būti vadovaujamasi ankstesnės redakcijos taisyklių nuostatomis.