BUHALTERIA.LT KOMENTUOJA – DĖL PASIKEITIMŲ, SUSIJUSIŲ SU MMA PADIDINIMU

MMA didinimas

Dėl pasikeitimų, susijusių su minimaliosios mėnesinės algos padidinimu

Vyriausybei 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 644 nuo 2016 m. liepos 1 d. padidinus minimaliąją mėnesinę algą (MMA) iki 380 eurų (vietoj 350 eurų) ir minimalųjį valandinį atlygį (MVA) iki 2,32 euro (vietoj 2,13 Eur), VMI paskelbė paaiškinimą Nr.RM-19089, kuriame informavo apie nuo 2016 m. liepos 1 d. pasikeitusius (nepasikeitusius) susijusius dydžius. Vienas jų – neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD). VMI paaiškino, jog dėl padidėjusios MMA mėnesio NPD ir metinis NPD 2016 m. nesikeis. MMA padidinimas iki 380 Eur taikomam mėnesio NPD įtakos neturės, nes jo apskaičiavimo formulė nekeičiama.

Mėnesio NPD, kaip 2016 m. pradžioje, taip ir toliau apskaičiuojamas pagal formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 200 – 0,34 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis (2016-01-01 – 350 eurų)).

Metinis NPD ir toliau apskaičiuojamas pagal formulę:

Gyventojui taikytinas MNPD = 2 400 – 0,34 x (GMP – 12 minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių), t. y. 2016-01-01 4 200 Eur (350 x 12),kurioje GMP – metinių pajamų, apmokestinamų taikant 15 proc. Pajamų mokesčio tarifą, suma (išskyrus apmokestinamosioms pajamoms priskirtas išmokas, išmokėtas pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai arba ją nutraukus, neviršijančias sumokėtų įmokų sumos).

Mokesčių administratorius raštu Nr. RM-20080 papildė ankstesnio paaiškinimo Nr. RM-19089 nuostatas, informuodama, kad nuo 2016-07-01 mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal pateiktą formulę ir, jeigu gyventojo su darbo santykiais susijusios pajamos bus ne didesnės kaip 350 eurų, ir toliau bus taikomas 200 eurų mėnesio NPD.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, jeigu gyventojo mėnesio pajamos bus didesnės kaip 350 eurų, NPD taip pat apskaičiuojamas pagal formulę:

Pvz., jeigu nuo 2016-07-01 gyventojo gaunamos mėnesio pajamos bus 380 eurų, taikomas NPD, apskaičiuotas pagal formulę, bus 189,80 Eur, t. y. 200 – 0,34 x (380 – 350).

Bet, jeigu gyventojo gaunamos pajamos bus didesnės nei 380 eurų, MMA padidinimas taikomam NPD įtakos neturės.

Pvz., jeigu gyventojas nuo 2016-07-01, kaip ir iki 2016-06-30, gaus su darbo santykiais susijusių pajamų 450 eurų, taikomas mėnesio NPD, apskaičiuotas pagal formulę, nesikeičia, išlieka toks pat – 166 eurai.