NUO ŠIOL PO DU VMI PAREIGŪNUS Į OPERATYVIUS PATIKRINIMUS

mokesciu inspektoriai

Pakeistos VMI Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklės bei Operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklės.

DAUGIAU INFORACIJOS SKAITYTI ČIA: