Buhalterinė apskaita

Spa 14 2019: Kokią atsakomybę prisiima buhalteriją tvarkanti įmonė?

Buhalterinės apskaitos paslaugų įmonė prisiima atsakomybę už tinkamą pirminių dokumentų įvertinimą ir suvedimą į buhalterinės apskaitos sistemą. Be to, ji privalo teisingas ataskaitas laiku pateikti atitinkamoms institucijoms bei tokias pat ataskaitas ir kitą reikiamą informaciją pateikti įmonės vadovams.

Jeigu yra neteisingai pateikta informacija ir dėl to įmonė patiria nuostolių, buhalterinės apskaitos įmonė turi kompensuoti užsakovui susidariusius nuostolius ir ištaisyti klaidingas ataskaitas.

Spa 10 2019: Kokias pagrindines užduotis turi atlikti buhalterinė apskaita?

Buhalterinės apskaitos tikslas pateikti išsamias ir patikimas informacijos formas apie įmonės organizaciją ir jos turtinę padėtį, kaip: visus įmonės aktyvus, pareigas, pajamas ir išlaidas bei pasikeitimus, kai yra kalbama apie kainų išraiškas. Galima sakyti, kad ši sistema yra formuojama vientisu, nenutraukiamu keliu, dokumentuose atsispindi visos įmonės ūkinės veiklos.