DARBUOTOJŲ SKAIČIUS – KEIČIASI APSKAIČIAVIMAS

darbuotojų skaičius

Darbuotojų skaičius planuojamas apibrėžti kitaip. Finansų ministerija parengė vidutinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklių projektą, kuriame patikslinta darbuotojo samprata.

Ingrida Muckutė, Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento direktorė, pažymi, kad šis projektas parengtas atsižvelgiant į rinkos dalyviams kylančius klausimus.

„Vidutinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo formulė nesikeičia, tačiau projektas patikslintas ir papildytas naujomis nuostatomis: aptariama, kaip apskaičiuojamas vidutinis darbuotojų skaičius, jei pelno siekiančio juridinio asmens ataskaitiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais arba yra trumpesni negu 12 mėnesių, paaiškinama, kad apskaičiuojant vidutinį darbuotojų skaičių sumuojami visi pelno siekiančio juridinio asmens darbuotojai, neatsižvelgiant į jų dirbtą laiką“, – teigia p. Muckutė.

Taip pat patikslinama darbuotojo samprata ir paaiškinama, kokie darbuotojai neįtraukiami į vidutinį darbuotojų skaičių, paaiškinamos vidutinio darbuotojų skaičiaus apvalinimo taisyklės.

Skaityti daugiau.