DIENPINIGIAI: VMI PAAIŠKINO, KAM NEGALIMA JŲ DIDINTI

dienpinigiaiDienpinigiai: VMI paaiškino, kam negalima jų didinti. Verta pabrėžti, kad dienpinigių normos apskaičiuojant mokesčius negali būti didinamos ne tik įmonių vadovams, bet ir mažųjų bendrijų nariams, jeigu tokioje bendrijoje nėra vadovo.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įmonių vadovams nebeliko galimybės išsimokėti dvigubai didesnius dienpinigius, nei numato Vyriausybės patvirtintos normos, ir sumažinti šia suma apmokestinamąjį pelną.

Iš nutarimo „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ Vyriausybė išbraukė punktą, kuris skelbė, kad įmonės vadovui, kuris nėra tos bendrovės akcininkas, taip pat individualios įmonės ar ūkinės bendrijos vadovui dienpinigių norma gali būti padidinta 100%. Visą šią sumą įmonė galėjo pridėti prie sąnaudų, kurios mažina apmokestinamąjį pelną.

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kad tuo atveju, jeigu į komandiruotę vyksta vieneto vadovas arba individualios įmonės savininkas, tikrasis ūkinės bendrijos narys ar mažosios bendrijos narys ir šioje individualioje įmonėje, ūkinėje bendrijoje ar mažojoje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma negali būti didinama 100%. Tokia tvarka galioja nuo sausio 1 d.

Finansų ministerija pažymi, kad šis pakeitimas priimtas įsiklausius į socialinių partnerių pasiūlymus. Įmonės vadovams mokamų dienpinigių apmokestinimo taisyklės suvienodintos su taisyklėmis, taikomomis kitiems į komandiruotę keliaujantiems darbuotojams.

Šaltinis: vz.lt