KĄ REIKIA ŽINOTI APIE GAUNAMAS PAJAMAS IR JŲ APMOKESTINIMĄ?

Klaustukas_nuotraukaSpaudoje nuskambėjus žiniai apie tai, kad beveik 4 000 mokesčių mokėtojų nedeklaravo būsto nuomos pajamų ir nesumokėjo apie 1 mln. Eur mokesčių, „Buhalteria.lt“ specialistai primena pajamų apmokestinimo tvarką.

Visų pirma vertėtų žinoti, kad pajamos gali būti apmokestinamos arba neapmokestinamos. Neapmokestinamos pajamos yra:

 • pašalpos ir kompensacijos;
 • palūkanos;
 • dovanos;
 • pajamos pardavus kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal LR teisės aktus yra privaloma teisinė registracija ir jis įsigytas anksčiau negu prieš 3 metus;
 • pajamos pardavus nekilnojamąjį daiktą, jeigu jis įsigytas anksčiau negu prieš 5 metus;
 • teismo priteistas išlaikymas;

Apmokestinamos pajamos gali būti priskirtos A arba B klasei. Pirmu atveju pajamų mokestį turi išskaičiuoti mokestį išskaičiuojantis asmuo (juridinis asmuo, išmokėjęs darbo užmokestį ar suteikęs kitokį atlygį), antru – mokestį turi sumokėti pats gyventojas.

A klasės pajamoms priskiriamos:

 • su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos;
 • MB (mažosios bendrijos) vadovo, kuris nėra MB narys, pajamos iš MB;
 • autoriniai atlyginimai, honorarai;
 • dividendai;
 • išmokos valdybos ir stebėtojų tarybos nariams;
 • individualios ir neindividualios atlikėjų ir sporto veiklos pajamos;
 • prizai, laimėjimai;
 • stipendijos, pensijos ir rentos;
 • turto (bet kokio) nuomos pajamos;
 • nenukirsto miško, apvaliosios medienos, netauriųjų metalų laužo pardavimo pajamos;

B klasės pajamoms priskiriamos:

 • azartinių lošimų ir loterijų laimėjimai;
 • nuolatinio Lietuvos gyventojo, neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos, gautos iš šio vieneto;
 • nuolatinio Lietuvos gyventojo, mažosios bendrijos nario iš šios bendrijos gautos pajamos;
 • pajamos iš finansinių priemonių pardavimo ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo;
 • žemės ūkio produkcijos pardavimo pajamos;
 • miško gėrybių pardavimo pajamos;
 • tauriųjų metalų pardavimo pajamos;
 • kito neregistruotino turto pardavimo pajamos (įrenginių, įrankių, baldų, technikos, meno kūrinių ir pan.);
 • nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamos už parduotą nekilnojamąjį turtą (pastatai, statiniai, žemė);
 • nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamos už parduotą kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui privaloma registracija (pvz., transporto priemonės);
 • individualios veiklos pagal pažymą pajamos, tarp jų išmokėtos advokatams, notarams, antstoliams ir jų padėjėjams, išskyrus individualios veiklos pajamas, kurios priskiriamos A klasei (t. y. sportininkų, atlikėjų, nenukirsto miško, apvaliosios medienos, netauriųjų metalų laužo pardavimo, taip pat išmokėtos darbdavio);
 • individualios veiklos pagal verslo liudijimą pajamos;
 • kt.