KAIP DEKLARUOTI PAJAMAS: KELIOS VEIKLOS, SKIRTINGI KLIENTAI

kaip deklaruoti pajamas

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) atsako į klausimus, kaip deklaruoti pajamas, kai asmuo turi kelis verslo liudijimus ar dalis jo pajamų apmokestinamos kaip individualios veiklos pajamos pagal pažymą, nes asmuo viršijo 4.500 Eur pajamų ribą.

Gal galėtumėte paaiškinti, kada asmeniui, dirbančiam pagal verslo liudijimą, dėl vienokių ar kitokių priežasčių atsiranda prievolė mokėti mokesčius kaip nuo individualios veiklos pajamų pagal pažymą?

Pajamos gautos iš tokią pačią veiklą vykdančių juridinių asmenų nuo pirmo gauto euro nelaikomos pajamomis gautomis iš veiklos su verslo liudijimu. Jos prilyginamos pajamoms iš įregistruotos individualios veiklos su pažyma.

Prekybos, gamybos, ar paslaugų verslo liudijimus įsigijęs gyventojas gali gauti pajamų iš juridiniams asmenims parduotų prekių, suteiktų paslaugų iki 4.500 Eur per mokestinį laikotarpį. Gavus pajamų virš 4.500 Eur viršijančioji dalis prilyginama pajamoms gautoms vykdant individualią veiklą su pažyma.

Prekybos verslo liudijimą turintis gyventojas gali gauti pajamų iš individualią prekybos veiklą (tiek su verslo liudijimu, tiek su pažyma) vykdančių gyventojų iki 4.500 Eur per mokestinį laikotarpį. Gavus pajamų virš 4.500 Eur viršijančioji dalis prilyginama pajamoms gautoms vykdant individualią veiklą su pažyma.

Kaip deklaruoti pajamas asmeniui, kai jis turi vieną verslo liudijimą ir viršijo 4.500 Eur pajamų ribą?

Tarkime gyventojas turi prekybos verslo liudijimą ir kalendoriniais metais gavo pajamų iš gyventojų už 6.000 Eur, iš prekybos individualią veiklą vykdančių gyventojų už 2.500 Eur ir iš prekybos veiklos nevykdančių juridinių asmenų už 3.000 Eur. Gautos pajamos iš individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų ir iš prekybos veiklos nevykdančių juridinių asmenų sumuojamos ir vertinama ar jos neviršijo 4.500 Eur. Šiuo atveju matome, kad gautos pajamos iš minėtų juridinių asmenų ir iš prekybos individualią veiklą vykdančių gyventojų yra 5.500 Eur, t. y. 4.500 Eur riba viršyta 1.000 Eurų. Vadinasi, GPM308 deklaracijos V priedo I dalyje skyriuje deklaruojamos 1.000 Eur pajamos (V1 laukelyje nurodomos 92 pajamų rūšies kodas (šiuo kodu deklaruojamos pajamos gautos iš veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą, kurios viršijo 4.500 Eur ribą), o V priedo II dalyje deklaruojamos 10.500 Eur gautos pajamos (6.000 Eur iš gyventojų + 4.500 Eur pajamų dalis gauta iš juridinių asmenų ir individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų).

Kaip elgtis, kai asmuo turi keletą tos pačios veiklos verslo liudijimų?

Tarkime gyventojas turėjo ir tuo laikotarpiu iš nuomos gavo 200 Eur pajamų. Vėliau jis ir vėl įsigijo Gyvenamųjų patalpų nuomos verslo liudijimą laikotarpiui nuo 2016 06 01 iki 2016 09 30 ir šiuo laikotarpiu iš nuomos gavo 700 Eur pajamų. 2016 m. daugiau verslo liudijimų įsigijęs nebuvo. Laikoma, kad gyventojas 2016 m. mokestiniu laikotarpiu iš veiklos su verslo liudijimu gavo 900 Eur pajamų, kurias metams pasibaigus iki 2017 m. gegužės 2 d. (nes gegužės 1 d. yra šventinė) turi pateikti GPM308 deklaraciją, kurios V priedo II dalyje (V13 laukelyje) turi nurodyti gautas pajamas – 900 Eurų.

O jeigu gyventojas turėjo skirtingus verslo liudijimus?

Jei asmuo turėjo kelių rūšių verslo liudijimus, tačiau iš juridinių asmenų, vykdančių kitą veiklos rūšį nei verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, ir iš individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų pagal visus verslo liudijimus gavo pajamų ne daugiau 4.500 Eur, tai GPM308 deklaracijoje visą gautą pajamų sumą už veiklą vykdytą su visais verslo liudijimais įrašo į GPM308V priedo II dalies V13 laukelį.

Pavyzdžiui, gyventojas turėjo įsigijęs prekybos verslo liudijimą ir 2016 m. už prekes parduotas prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenis gavo 2.000 Eur, už prekes parduotas individualią prekybos veiklą vykdantiems gyventojams gavo 1.000 Eur ir už prekes parduotas gyventojams gavo 5.000 Eur. Šis gyventojas 2016 m. taip pat buvo įsigijęs „Juvelyrinių papuošalų gamybos ir taisymo“ verslo liudijimą ir už parduotus juvelyrinius gaminius juridiniams asmenims gavo 1.000 Eur, o už parduotus juvelyrinius gaminius gyventojams gavo 2.000 Eur.