Kodėl įmonei reikalingas biudžetas? Koks jo tikslas?

Sudarytas įmonės biudžetas padeda detaliau ir efektyviau planuoti bei valdyti įmonės veiklą. Vadovai, analizuodami pajamų ir išlaidų ataskaitas, gali veiksmingiau suformuoti savo darbuotojų užduotis tam tikram laikotarpiui.

Jeigu yra sudaromas biudžetas naujai sričiai, tokiu atveju galima lengviau įsivaizduoti ir suplanuoti būsimas pajamas ir išlaidas ir taip kontroliuoti įmonės veiklą.