Kokią atsakomybę prisiima buhalteriją tvarkanti įmonė?

Buhalterinės apskaitos paslaugų įmonė prisiima atsakomybę už tinkamą pirminių dokumentų įvertinimą ir suvedimą į buhalterinės apskaitos sistemą. Be to, ji privalo teisingas ataskaitas laiku pateikti atitinkamoms institucijoms bei tokias pat ataskaitas ir kitą reikiamą informaciją pateikti įmonės vadovams.

Jeigu yra neteisingai pateikta informacija ir dėl to įmonė patiria nuostolių, buhalterinės apskaitos įmonė turi kompensuoti užsakovui susidariusius nuostolius ir ištaisyti klaidingas ataskaitas.