Lietuvos žalioji ekonomika įgauna pagreitį

 

Lietuvos žalioji ekonomika įgauna pagreitį

Pasibaigė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su Europos Komisija (EK) ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB) vykdomas tvarių finansų projektas – pasiūlymas dėl tvarių finansų Lietuvoje veiksmų plano, įskaitant siūlymą dėl žaliųjų finansų instituto steigimo Lietuvoje.

Šiuo projektu siekiama pritraukti daugiau lėšų finansų įstaigoms finansuoti Lietuvos įmones ir sudaryti sąlygas naujiems tarptautiniams investuotojams.

Lietuva siekia tapti tvaraus finansavimo centru regione, o norint tai pasiekti, svarbu sukurti palankią aplinką tvariam verslui ir finansų rinkos dalyvių investicijoms.

Finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas teigia: „Tvarieji finansai yra svarbi tiek ES, tiek ir nacionalinės politinės darbotvarkės dalis. Įgyvendinus ekspertų pateiktus siūlymus būtų sukurtos palankios sąlygos žaliosios ekonomikos finansavimui Lietuvoje, pritraukiant platesnį investuotojų ratą. Žaliosios pertvarkos tikslų siekimas pareikalaus reikšmingų resursų, todėl svarbu efektyviai mobilizuoti tiek viešus, tiek ir privačius resursus“.

Reikia konsultacijos? Kreipkitės į profesionalus.

Šaltinis: finmin.lrv.lt.lt