METINĖ PAJAMŲ DEKLARACIJA: GPM308 FORMOS PILDYMO PAKEITIMAI

Metinė pajamų deklaracija

Dėl 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. VA-4 buvo pakeistas 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-96 „Dėl Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-01-21 informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1E)RM-2345.

Kyla klausimų? Pasikonsultuok su specialistu.