NAKTINIO DARBO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

business-overwork-deadline-and-people-concept-man-closing-laptop-and-finishing-work-at-night-office_bl74onhhle_thumbnail-full01

Lyginant naująjį darbo kodeksą (toliau – NDK) kartu su ankstesniuoju, galima pastebėti, jog nors kai kurios naktinio darbo teisinio reguliavimo nuostatos NDK yra išlikusios panašios kaip ir senajame DK, tačiau kai kuriais aspektais yra nustatytas kiek kitoks naktinio darbo reglamentavimas.

Pagal NDK, kaip ir pagal senąjį DK, naktiniu darbu laikomas darbas, jeigu asmuo bent tris valandas per darbo dieną (pamainą) dirba nakties laiku (22:00 – 6:00). Tačiau NDK numatyta papildoma norma, kad naktiniu darbu laikomas ir toks darbas, kai dirbama ne mažiau kaip ketvirtį viso savo darbo laiko per metus nakties laiku. Taigi, kad darbas būtų laikomas naktiniu, nebūtina dirbti visą darbo laiką tik nakties laiku (22:00 – 6:00). Jeigu bent trys darbo valandos tenka nakčiai arba dirbama ne mažiau kaip ketvirtį viso savo darbo laiko per metus nakties laiku visas darbas laikomas naktiniu.

Ankstesniojo DK 144 straipsnio 2 dalyje buvo numatyta, kad kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų, 154 straipsnio 2 dalis numatė, kad naktinis darbo laikas sutrumpinamas viena valanda. Tai reiškia, kad naktinis darbas galiojus senam DK iš viso trukdavo 7 val., išskyrus kodekso numatytus atvejus. NDK įtvirtintas kiek kitos reguliavimas – NDK įtvirtina, kad dirbančio naktį darbuotojo darbo laikas vidutiniškai negali viršyti aštuonių valandų per darbo dieną (pamainą) per apskaitinį vieno mėnesio laikotarpį. Be to, dirbančių naktį darbuotojų, išskyrus darbuotojus, nurodytus NDK 118 straipsnyje, kurių darbas susijęs su ypatingais pavojais arba kurio fizinis ar protinis darbo krūvis yra didelis (NDK 112 straipsnio 4 dalis), bet kuriuo dvidešimt keturių valandų trukmės laikotarpiu, kai jis dirba naktį, darbo laikas per dieną (pamainą) negali viršyti aštuonių darbo valandų. Taigi, matyti, jog NDK vienos valandos naktinio darbo trumpinimo taisyklės nenumato.

Daugiau skaitykite: čia