NAUJAS DK: KAIP ATLEISTI INTRIGANTĄ

bad-timing2

Naujame Darbo kodekse neliko straipsnio, pagal kurį galima būtų atleisti už blogą elgesį, todėl asmenį, kuris netinkamai elgiasi su kolegomis, atleisti gali būti sunkiau.

Pagal dabar galiojantį DK 129 str. darbuotojo elgesys darbe (rezga intrigas, apkalba, terorizuoja kolegas ar tyčiojasi iš jų ir pan.) gali būti priežastimi nutraukti darbo sutartį. Aišku, reikia išlaikyti visus įspėjimo terminus ir išmokėti visas priklausančias išeitines. Naujojo DK 57 straipsnyje (kurį laikome galiojančio DK 129 str. atitikmeniu) neliko nuostatos, kuri leidžia atleisti darbuotoją dėl jo elgesio.

Taigi, kyla klausimas, ką daryti susidūrus su nemandagiu elgesiu.

Daugiau skaitykite: čia