Nuo kitos savaitės – naujos subsidijos: kaip viskas vyks ir kada įmonės gaus paramą

Parengtas subsidijų procedūrų aprašymas įmonėms, paveiktoms COVID-19. Jame nustatoma dotacijų mokėjimo tvarka, paramos gavėjų reikalavimai ir kiti reglamentai, priimti po priemonių koncepcijos patvirtinimo.

Parengtas subsidijų procedūrų aprašymas įmonėms, paveiktoms COVID-19. Jame nustatoma dotacijų mokėjimo tvarka, paramos gavėjų reikalavimai ir kiti reglamentai, priimti po priemonių koncepcijos patvirtinimo.

Tačiau kai kurie rezoliucijos projekto elementai kėlė klausimų verslui.

Trečiadienį vyriausybės posėdyje planuojama patvirtinti subsidijavimo priemonių aprašą. Tačiau, remiantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) pranešimu, klausimas nukeltas į vėlesnį posėdį, nes nustatytos tvarkos dar nepatvirtino Europos Komisija. Šiam momentui planuojama, kad priemonė pradėta taikyti nuo sausio 18 d. ir tikimasi gauti ES patvirtinimą.

Nuo pirmadienio, sausio 18 d., iš pirmojo paramos paketo turėtų būti pradėtos dvi verslo paramos priemonės – subsidijos ir lengvatinės paskolos.

Pagal tvarkos aprašą, pateiktą tvirtinti vyriausybei,  subsidijos kreiptis galinti įmonė yra juridinis asmuo, kurio metinės pajamos 2019 m., kartu su Lietuvoje veikiančiomis susijusiomis bendrovėmis, neviršija 50 mln. Eur arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 mln. Eur.

Reikia konsultacijos? Kreipkitės į profesionalus.

Šaltinis: vz.lt