NUOMOS MOKESTIS: KOMPENSAVIMAS NUO VIRUSO NUKENTĖJUSIAM VERSLUI

Nuomos mokestis

Nuomos mokestis verslui gali būti kompensuojamas. Ekonomikos ir inovacijų ministras 2020 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 4-275 patvirtino priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašą.

Nuo gegužės 4 d. subsidijų dėl nuomos mokesčio į INVEGA gali kreiptis:

  • ekonominę veiklą vykdantys juridiniai asmenys, kurių metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 mln. eurų arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 mln. eurų, ir
  • verslininkai (fiziniai asmenys, kurie verčiasi ekonomine veikla).

50 proc. nuomos mokesčio kompensacija gali pasinaudoti įmonės ir verslininkai, kurių veikla buvo arba yra uždrausta Vyriausybės nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“.

Kompensacija bus skiriama, jei nuomotojaspo karantino paskelbimo datos (š. m. kovo 16 d.) yra sumažinęs nuomininkui nuomos mokestį ne mažiau kaip 30 proc.

Taip pat tarp sąlygų subsidijai gauti yra nustatyta, kad:

  • įmonė 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo priskirta sunkumų patiriančiai įmonei (kas yra sunkumų patirianti įmonė, paaiškinta čia), o
  • patalpų nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau nei 2020 m. kovo 15 d., paraiškos teikimo metu ji turi būti galiojanti ir registruota Registrų centre (terminas, kada sutartis turi būti įregistruota, nenurodytas, todėl tai gali būti padaryta ir dabar).

Be to, nuomininkas (išskyrus, fizinį asmenį – verslininką) paraiškos pateikimo metu turi būti pateikęs 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį Registrų centrui.

Subsidijos bus mokamos ne tik karantino laikotarpiu, bet ir dar 2 mėnesius po jo pabaigos.

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt turi užpildyti paraišką, kurioje pateiktus nuomos duomenis patvirtina nuomotojas.

Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti duomenis apie sąskaitas faktūras už 2020 m. vasario mėn. suteiktas nuomos paslaugas ir mėnesius, kuriais jam buvo suteikta nuolaida iki paraiškos pateikimo dienos, nurodyti informaciją apie vykdomą pagrindinę veiklą ir kitus duomenis.

Pareiškėjas, iš INVEGA gavęs dalinio nuomos mokesčio kompensaciją, turi sumokėti nuomotojui nuomos mokestį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (jei nėra apmokėjęs).

Dalinį nuomos mokesčio kompensavimą gavusių pareiškėjų sąrašas, kuriame nurodytos išmokėtos kompensacijų sumos, bus skelbiamas INVEGOS interneto svetainėje https://invega.lt/lt/covid-19/invegos-panaudotos-lesos/.

Nuomos mokesčiui subsidijuoti bus paskirstyta 100 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Platesnę informaciją apie dalinį nuomos mokesčio kompensavimą labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms galima rasti INVEGOS interneto svetainėje čia.

Reikia konsultacijos? Kreipkitės į profesionalus.

Šaltinis: mzinios.lt