Nutraukimas darbo sutarties dėl svarbių priežasčių: esminiai aspektai, kuriuos reikia žinoti

Darbo kodeksas nustato ribotą sąrašą svarbiausių atvejų, kada darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu. Tokiu atveju darbuotojas privalo įspėti darbdavį, ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, pažymima Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) pranešime žiniasklaidai.

Darbuotojas gali pasinaudoti teise nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso 56 str. 1 d. numatytus atvejus. Tai apima situacijas, kai:

  1. Darbuotojo prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip 45 dienas per paskutinius dvylika mėnesių;
  2. Darbuotojui du mėnesius iš eilės ir daugiau nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga) arba jeigu darbdavys ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, kuriuos nustato darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančios darbo teisės normos.
  3. Darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar neįgalumo arba dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį (vaiką, tėvą (įtėvį, rūpintoją), motiną (įmotę, rūpintoją), vyrą, žmoną) ar kartu su darbuotoju gyvenantį asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
  4. Pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį.

Visą straipsnį galite perskaityti: lrt.lt