PAKEISTOS TURTO DEKLARACIJOS FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS

Deklaracijos

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) praneša, kad buvo pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės, patvirtintos 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

Taisyklės papildytos, atsižvelgiant į š. m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1, 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII- 1282, pagal kurį pareiga deklaruoti turtą nustatyta naujai gyventojų grupei – gyventojams, pageidaujantiems gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo nustatyta tvarka, ir jų šeimų nariams.

Gyventojai (šeimų nariai), pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (toliau – GTDĮ) nustatyta tvarka turi deklaruoti ataskaitinių metų (t. y. kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymas dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo), gruodžio 31 dieną turimą turtą.

Teikiamoje Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formoje ir jos priedų formose (toliau – turto deklaracija) turi būti nurodomas ataskaitinių metų gruodžio 31 d. tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse turėtas turtas, išvardytas GTDĮ 3 straipsnio 1 dalyje. Būtina deklaruoti šį turtą:

1) nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį;

2) kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija;

3) pinigines lėšas (toliau – lėšos), turimas bankuose ir kitose kredito įstaigose bei ne bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 1 500 eurų;

4) pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 1 500 eurų;

5) paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršija 1 500 eurų;

6) meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršija 1 500 eurų;

7) vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršija 1 500 eurų.

Skaityti daugiau.

Reikia patarimo? Pasikonsultuokite su specialistu.