PIRKIMUOSE MELAGINGĄ INFORMACIJĄ PATEIKUSIŲ TIEKĖJŲ SĄRAŠAS

business documents on office table with smart phone and digital tablet and stylus and two colleagues discussing data in the background

Nuo liepos 1 d. pirkimų vykdytojas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbia informaciją apie tiekėjus, kurie pirkimo procedūrų metu nuslėpė ar pateikė melagingą informaciją. Tokių tiekėjų sąraše reikia nurodyti įrašymo pagrindą ir tiekėjo – fizinio ar juridinio asmens – pavadinimą. Vienerius metus nuo įrašymo į šį sąrašą dienos tiekėjas negalės dalyvauti pirkimų procedūrose, jeigu tokie pašalinimo pagrindai bus nustatyti pirkimo dokumentuose.

Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašas nėra tas pats, kaip Nepatikimų tiekėjų sąrašas. Į pastarąjį, dar vadinamą „juoduoju tiekėjų sąrašu“, traukiami netinkamai pirkimo sutartis įvykdę ar jų neįvykdę tiekėjai, kurie padarė esminį sutarties pažeidimą ir nedėjo pastangų šį pažeidimą ištaisyti. Į Nepatikimų tiekėjų sąrašą tiekėjai įtraukiami 3 metams.

Daugiau skaitykite: čia