PLANUOJAMA PADIDINTI PVM MOKĖTOJO RIBĄ IKI 55000 EUR

PVM

Vyriausybė posėdyje svarstys Finansų ministerijos siūlymą kreiptis į Europos Komisiją su prašymu leisti Lietuvai nuo 2021 m. sausio 1 d. padidinti metinės apyvartos, kurią viršijus atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais, ribą nuo 45 000 iki 55 000 Eur.

Tai siūloma, nes ankstesnis iš ES Tarybos gautas leidimas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d., nurodoma projekto aiškinamajame rašte.

Siūloma kreiptis dėl didesnės ribos, įvertinus valstybės institucijų ir asocijuotų struktūrų pasiūlymus, taip pat įvertinus faktą, kad nuo 2011 m. iki 2020 m. balandį infliacija Lietuvoje sudarė 14%.

Smulkiajam verslui atstovaujančios organizacijos siūlė PVM ribą didinti iki 85.000 Eur, tačiau Finansų ministerija tokiam siūlymui nepritaria, kadangi „tai neatitiktų direktyvos reikalavimų ir išsiskirtų iš kitų valstybių nustatytų ribų“.

2011 m. ES Taryba suteikė teisę Lietuvai nuo PVM atleisti apmokestinamuosius asmenis, kurių metinė apyvarta neviršija 45 000 Eur. Leidimas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

ES valstybėse narėse prekės ir paslaugos apmokestinamos tarifu nuo 15% iki 25%.  Lietuvoje taikomas 21% PVM. Atskiroms prekių ir paslaugų grupėms daugelis valstybių narių taiko mažesnį lengvatinį PVM tarifą.

Kaip teigiama projekto aiškinamajame rašte, ES direktyva yra pagrindinis dokumentas reglamentuojantis apmokestinimo PVM tvarką ES. ES Taryba, remdamasi Europos Komisijos pasiūlymu, gali vieningai leisti bet kuriai valstybei narei imtis specialių priemonių, nukrypstant nuo direktyvos nuostatų.
Valstybė narė, pageidaujanti taikyti nuo PVM direktyvos nukrypstančias priemones, turi siųsti prašymą Europos Komisijai ir pateikti jai visą būtiną informaciją.

Reikia konsultacijos? Kreipkitės į profesionalus.

Šaltinis: vz.lt