SAUGUMO REIKALAVIMAI ATSISKAITANT MOKĖJIMO KORTELE INTERNETU

mokėjimo kortele

Siekdamas užtikrinti sklandų mokėjimo paslaugų teikėjų ir el. prekybos įmonių pasirengimą taikyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo reikalavimus, o vartotojams – galimybę ir toliau atsiskaityti mokėjimo kortele internetu, Lietuvos bankas mano, kad šių reikalavimų įgyvendinimui gali būti suteikta papildomo laiko, kuris būtų vienodas visoje Europos Sąjungoje (ES).

Antrojoje mokėjimo paslaugų direktyvoje (PSD2) ir susijusiuose reguliaciniuose techniniuose standartuose nustatyta, kad nuo 2019 m. rugsėjo 14 d. bankai ir kiti mokėjimo paslaugų teikėjai turi taikyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo (angl. strong customer authentication, SCA) priemones. Tai reiškia, kad, jungiantis prie internetinės ar mobiliosios bankininkystės ir atliekant mokėjimus, kliento tapatybei patvirtinti naudojamos priemonės turi būti grindžiamos bent dviem veiksniais iš trijų: turėjimo (ką turi tik mokėtojas, pvz., mobilųjį telefoną, kodų generatorių), žinojimo (ką žino tik mokėtojas, pvz., slaptažodį) ir būdingumo (kas būdinga tik mokėtojui, pvz., piršto atspaudas).

Mokėjimų rinkos įvairovė ir operacijų vykdymo procesų kompleksiškumas lėmė, kad dauguma atsiskaitymus mokėjimo kortele internetu vykdančių ES mokėjimo paslaugų teikėjų ir jų aptarnaujamų prekybininkų nespėja laiku pasirengti taikyti naujus reikalavimus. Atsižvelgdama į tai, Europos bankininkystės institucija (EBI) savo 2019 m. birželio 21 d. nuomonėje pareiškė, kad nacionalinės kompetentingos institucijos gali suteikti ribotą papildomą laiką mokėjimo korteles išduodantiems mokėjimo paslaugų teikėjams ir mokėjimus mokėjimo kortelėmis internetu priimantiems mokėjimo paslaugų teikėjams bei įmonėms pasirengti taikyti saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūrą atsiskaitant mokėjimo kortelėmis internetu.

Suprasdamas atsiskaitymų mokėjimo kortelėmis internetu svarbą Lietuvos vartotojams, kurie perka prekes ar paslaugas visoje ES, atsižvelgdamas į įmonių, kurių verslui labai aktualūs atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis internetu arba pateikus kortelės duomenis nuotoliniu būdu, ir Lietuvos mokėjimų rinkos dalyvių prašymą, Lietuvos bankas mano, kad gali būti suteikta papildomo laiko baigti pasirengimą. Šis laikas turėtų būti vienodas visoje ES, ir nacionalinės kompetentingos institucijos turi sutarti dėl jo EBI formatu. Numatoma, kad EBI sprendimas dėl papildomos pasirengimo trukmės bus priimtas šį mėnesį.

Skaityti daugiau.

Reikia patarimo? Kreipkis į specialistus!