SIŪLOMA PLĖSTI GALINČIŲ SUSIGRĄŽINTI LIETUVOJE SUMOKĖTĄ PVM RATĄ

Closeup of graphs and chart analyzed by smiling business people

Į Seimą iškeliavo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 116 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siūloma įtvirtinti, kad teisė susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM būtų suteikiama užsienio apmokestintiems asmenims, įsikūrusiems tose EBPO valstybėse narėse, kurios neturi PVM (ar jam tapataus mokesčio).

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas parengė Finansų ministerija, o Vyriausybė joms pritarė, siekdama paskatinti Lietuvos stojimo į EBPO procesą ir atsižvelgdama į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) pateiktas rekomendacijas.

Pagal Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Tarybos 2016 m. rugsėjo 27 d. priimtas rekomendacijas dėl pridėtinės vertės mokesčio/prekių ir paslaugų mokesčio taikymo tarptautinėje prekyboje paslaugomis ir nematerialiuoju turtu, abipusiškumo principo grąžinant PVM neturėtų būti reikalaujama iš tų jurisdikcijų, kurios neturi PVM sistemos, kaip ji suprantama šiose rekomendacijose.

Daugiau skaitykite: čia