DUK

Spa 14 2019: Kodėl įmonei reikalingas biudžetas? Koks jo tikslas?

Sudarytas įmonės biudžetas padeda detaliau ir efektyviau planuoti bei valdyti įmonės veiklą. Vadovai, analizuodami pajamų ir išlaidų ataskaitas, gali veiksmingiau suformuoti savo darbuotojų užduotis tam tikram laikotarpiui.

Jeigu yra sudaromas biudžetas naujai sričiai, tokiu atveju galima lengviau įsivaizduoti ir suplanuoti būsimas pajamas ir išlaidas ir taip kontroliuoti įmonės veiklą.

Spa 14 2019: Kokius reikalavimus reikia atitikti norint įregistruoti PVM?

Registruojantis PVM mokėtojais, yra būtina pateikti šiuos duomenis:

 • duomenis apie buveinės, veiklos vykdymo vietas ir padalinius (adresai, telefono numeriai, fakso numeriai, elektroninio pašto adresai, interneto svetainių adresai);
 • duomenis apie vykdomą ir numatomą vykdyti veiklą (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių);
 • duomenis apie įmonės įkūrimą / įsigijimo būdą;
 • duomenis apie įmonę kontroliuojančius asmenis ir įmonės kontroliuojamus kitus juridinius asmenis;
 • duomenis apie įmonės turimą nekilnojamąjį turtą ar kitą ilgalaikį turtą, kuris yra / bus naudojamas būsimo PVM mokėtojo ekonominėje veikloje (turto pavadinimas, jo naudojimo pagrindas).

Spa 14 2019: Kokie yra MB ir UAB privalumai?

MB privalumai

 • Nariai tik fiziniai asmenys (iki 10 narių).
 • Ribota civilinė atsakomybė.
 • Numatyta galimybė išmokėti pelną avansu.
 • Nėra nustatyta minimalaus įstatinio kapitalo.
 • Su vadovu sudaroma civilinė paslaugų sutartis.

 UAB privalumai

 • Akcininkai – fiziniai ir/ar juridiniai asmenys (nuo 1 iki 250).
 • Aiškiai ir griežtai reglamentuotas akcininkų balsų paskirstymas.
 • Ribota civilinė atsakomybė.
 • Labai patogu pritraukti investuotojus.
 • Gerai žinoma teisinė forma užsienio partneriams.

Spa 14 2019: Kokią atsakomybę prisiima buhalteriją tvarkanti įmonė?

Buhalterinės apskaitos paslaugų įmonė prisiima atsakomybę už tinkamą pirminių dokumentų įvertinimą ir suvedimą į buhalterinės apskaitos sistemą. Be to, ji privalo teisingas ataskaitas laiku pateikti atitinkamoms institucijoms bei tokias pat ataskaitas ir kitą reikiamą informaciją pateikti įmonės vadovams.

Jeigu yra neteisingai pateikta informacija ir dėl to įmonė patiria nuostolių, buhalterinės apskaitos įmonė turi kompensuoti užsakovui susidariusius nuostolius ir ištaisyti klaidingas ataskaitas.