Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.

Tai reiškia, kad akcininkai už UAB neįvykdytus įsipareigojimus neatsako savo turtu. UAB įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2500 eurų. UAB gali būti steigiama vieno ar kelių fizinių ir/ar juridinių asmenų, o akcininkų skaičius neribojamas. Akcininkai gali parduoti ar perleisti (pvz., dovanoti, keistis ir pan.) turimas UAB akcijas. Svarbiausius sprendimus akcininkai priima balsuodami. Vienai akcijai yra skiriamas vienas balsas, todėl daugiausiai akcijų turintis asmuo turi didžiausią įtaką balsavimui visuotiniame akcininkų susirinkime. UAB turi būti vienasmenis valdymo organas – vadovas, gali būti steigiamas kolegialus valdymo organas – valdyba.

Reikia konsultacijos? Kreipkitės į profesionalus.

Šaltinis: verslilietuva.lt.