VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA: DAUGĖJA NEDEKLARUOTĄ DARBĄ DIRBANČIŲ ASMENŲ

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) kontruoliuodama nelegalų darbą, kontrolę per pirmuosius šių metų šešerius mėnesius atliko 1391 inspektavimą. Jų metu nustatyti 1222 asmenys dirbę nedeklaruotą darbą, vykdę nedeklaruotą savarankišką veiką bei asmenys įdarbinti nesilaikant užsieniečių įdarbinimo tvarkos.

„Karantinas ne tik nesutrukdė vykdyti vienos svarbiausių Darbo inspekcijos užduočių – kontroliuoti nelegalų ir nedeklaruotą darbą, dirbome gerokai rezultatyviau: darbo inspektoriai nustatė daugiau nelegaliai ir nedeklaruotą darbą dirbusių asmenų, nors įmonių patikrino mažiau, lyginant su praėjusiais metais. Darbo inspekcijos veikla tampa efektyvesnė, racionaliau naudojami žmogiškieji resursai,“ – sako Valstybinės darbo inspekcijos vadovas Jonas Gricius.

Per tą patį laikotarpį 2019 metai buvo patikrinta du kartus daugiau įmonių. Tačiau padidėjo patikrinimų rezultatyvumas: inspektuotose 848 įmonėse nustatyti 273 nelegalūs darbuotojai.   2019 m. 1687 tikrintose įmonėse nelegalių darbuotojų rasta beveik tris kartus mažiau – 288.

Nuo 2020 metų pradžios,  – 186 nelegaliai dirbę asmeny po Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimų įdarbinti oficialiai.  Lyginant su 2019 m – tai 33 procentais daugiau. Prognozuojama, kad būtų sumokėta daugiau nei 0,5 milijono eurų mokesčių, jei po VDI patikrinimų įdarbinti asmenys dirbtų pusmetį.

Reikia konsultacijos? Kreipkitės į profesionalus.

Šaltinis: lrt.lt