VIRŠIJĘ 15 TŪKST. EUR METINĘ APYVARTĄ PRIVALOTE INFORMUOTI APIE SĄSKAITAS UŽSIENYJE

informacija apie deklaraciją

Iki gegužės 2 d. Lietuvos mokesčių mokėtojai turi VMI deklaruoti apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose 2015 ir 2016 metais atidarytas bei uždarytas elektronines sąskaitas, taip pat sąskaitas užsienio bankuose.

Prievolė informuoti VMI apie tokių sąskaitų atidarymą bei uždarymą, pateikiant pranešimo FR0526 formą, atsiranda tik:

  • nuolatiniams Lietuvos gyventojams (ne emigrantams).
  • tada, kai toje pačioje užsienio valstybės kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoje turimos sąskaitos bendras metinis apyvartos (įplaukų) dydis per kalendorinius metus yra lygus arba didesnis kaip 15 tūkst. eurų.

Fizinis asmuo nėra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jeigu jo socialnių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau užsienyje nei Lietuvoje.

Jeigu žmogus, ilgą laiką gyvenantis užsienyje, neužpildė galutinai išvykstančiojo deklaracijos, informacijos apie sąskaitas užsienyje pateikti VMI nereikalauja.

VMI mokesčių mokėtojai privalo informuoti tik apie sąskaitos atidarymo ar uždarymo faktą be jokių operacijų skaičiaus ar jų detalizavimo, taip pat ir be tikslios apyvartos sumos.

DAUGIAU INFORMACIJOS SKAITYKITE: ČIA