DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMŲ

Pajamų mokestis

VMI apie Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus.

VMI prie LR FM raštu Nr. RM-19810 priminė, kad 2016 m. birželio 28 d. priimtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) pakeitimo įstatymas Nr. XII-2502, kuriame nustatyta, jog gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinamos pašalpos, mokamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir nedarbo socialinio draudimo išmokas. Šiuos nuostatos įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

GPMĮ įvesta nauja sąvoka – vaiko priežiūros išmoka. Vaiko priežiūros atostogų metu gyventojams išmokamos vaiko priežiūros išmokos yra tapačios motinystės (tėvystės) pašalpoms, kurių sąvoka vartojama šiuo metu galiojančiame GPMĮ ir kurios apmokestinamos taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad gyventojams nuo 2017 m. sausio 1 d. išmokėtos nedarbo socialinio draudimo išmokos apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu (t. y. nuo 2017 m. sausio 1 d. tokios išmokos nebus priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms).

Pakeitimai atlikti ir kituose GPMĮ straipsniuose: GPMĮ 38 str. 7 d. 2 p. papildytas ,,nedarbo socialinio draudimo išmokos“ sąvoka ir ,,motinystės (tėvystės) pašalpos“ sąvoka pakeista sąvoka „vaiko priežiūros išmoka“.