DARBDAVIAI REČIAU REIKALAUS KOMPENSUOTI UŽ MOKYMUS

A female executive giving a presentation to the team at work

Darbdaviui investuojant į darbuotoją, reikėtų atkreipti dėmesį, kad naujas Darbo kodeksas (DK) sumažino galimybę išsireikalauti iš darbuotojo kompensaciją už kvalifikacijos kėlimo išlaidas. DK numato, kad išėjus iš darbo darbuotojas gali būti priverstas atlyginti tik su „darbuotojo žinių ar gebėjimų, viršijančių darbo veiklai keliamus reikalavimus“, susijusias išlaidas.

Rūta Didikė, advokatų profesinės bendrijos „Magnusson ir partneriai“ advokatė, pažymi, jog šiandien iki galo neaišku, ką reiškia ši sąvoka, tačiau galima teigti, kad ne už visus kvalifikacijos kėlimo kursus ir mokymus bus galima reikalauti išlaidų atlyginimo iš atleidžiamų darbuotojų, tačiau tik už tuos, kurie viršija darbo veiklai keliamus reikalavimus.

Tačiau DK numato ilgesnį terminą, už kurį darbdavys galės prašyti darbuotojo atlyginti išlaidas. Iki šiol darbuotojas turėjo atlyginti kvalifikacijos kėlimo išlaidas per paskutinius metus nuo jo atleidimo, o dabar šis laikotarpis yra pailgintas iki dviejų metų (kolektyvinėje sutartyje galima numatyti iki trijų metų laikotarpį). DK suteikia galimybę iš darbo išeinančio darbuotojo reikalauti atlyginti ir kelionės bei apgyvendinimo išlaidas, kurios susiję su mokymais. Senasis DK tokios galimybės nenumatė.

Daugiau skaitykite: čia