Į MB ĮNEŠUS TURTĄ, GALI TEKTI SUMOKĖTI PAJAMŲ MOKESTĮ

MB

VMI atsako į klausimus dėl mažųjų bendrijų (MB) turtinių įnašų. Jeigu į MB įnešto turto vertė yra didesnė nei jo įsigijimo kaina, bendrijos nariui atsiranda prievolė sumokėti pajamų mokestį.

1. Mažajai bendrijai perduotas nario įnašas tampa MB nuosavybe. O kokia to įnašo vertė mokestine prasme?

Pagal MB įstatymo 19 straipsnį nepiniginių įnašų vertę nustato MB narių susirinkimas. Kadangi apskaita turi būti tvarkoma taip, kad atvaizduotų realią MB finansinę padėtį, įnašo vertė turėtų būti artima arba lygi įnešamo turto tikrajai rinkos kainai

2. Ar taikomas finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 39 „Dėl materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudų atskaitymo iš šių vienetų pajamų tvarkos patvirtinimo“ MB ir ar gali bendrijų nariai naudoti savo turtą MB veikloje kaip ir IĮ atveju?

Netaikoma.

3. Mažosios bendrijos nariui, pasitraukiančiam iš MB, turi būti grąžintas jo įnašas ar kompensuota įnašo vertė, padidinta MB pelno ar sumažinta MB nuostolių, dalimi, proporcinga jo įnašo į MB vertei. Ar tai nebus laikoma pardavimu pagal Pelno mokesčio įstatymo 16 str., jei įnašas buvo turtinis?

Jeigu MB bendrijos nariui būtų perduotas turtas, turto perdavimas būtų laikomas turo pardavimu.

Skaityti daugiau.

Kyla klausimų? Pasikonsultuok.