PAKEISTOS INFORMACIJOS APIE UŽSIENIO REZIDENTŲ SĄSKAITAS PATEIKIMO VMI TAISYKLĖS

working-with-computer-73702422

VMI prie LR FM viršininkė 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. VA-45 pakeitė Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklespatvirtintas 2015 11 25 įsakymu Nr. VA-102, ir papildė taisyklių 8 priedą „Jurisdikcijos, apie kurias reikia pranešti“ dar 5 valstybėmis – Azerbaidžanas, Honkongas, Makao, Pakistanas ir Barbadosas.

Šis pakeitimas įsigaliojo birželio 7 d.

Taigi, nuo šiol jurisdikcijų, apie kurias reikia pranešti, sąraše yra nurodytos 69 šalys.

Primintina, kad minėtos taisyklės nustato užsienio valstybių rezidentų mokesčių tikslais duomenų ir informacijos apie jų finansines sąskaitas, būtinų Tarybos direktyvai 2014/107/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais, bei Lietuvos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų, įgyvendinti, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM tvarką.

Skaityti daugiau.

Kyla klausimų? Pasikonsultuok su specialistu.