Premijos darbuotojams - darbdavio pasirinkimas ar pareiga?

Premijos darbuotojams - darbdavio pasirinkimas ar pareiga

Kartais darbuotojai nori inspiruoti gerai dirbančius darbuotojus. Darbo kodekso 142 straipsnyje numatyti du premijos tikslai:

1) Darbo apmokėjimo sistemos arba kitų darbo teisės normų nustatytais atvejais, dydžiais ir tvarka atlyginti už darbuotojo darbą pagal darbo sutartį;

2) darbdavio iniciatyva paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą.

Kai premijos skyrimas darbuotojui yra numatytas darbo sutartyje arba vietiniame teisės akte, pavyzdžiui, darbo apmokėjimo sistemoje (DK 139 str.) arba kolektyvinėje sutartyje, tokiu atveju premijos mokėjimas yra darbdavio pareiga.

Kai darbdavys siekia paskatinti darbuotojus, premija išmokama darbdavio sprendimu kas reiškia, kad darbuotojas tokios premijos reikalauti negali. Tai yra darbdavio teisė, bet ne pareiga skirti skatinamąją premiją. Svarbiausia, kad toks premijų skyrimas nepažeistų darbuotojų lyčių lygybės ir kitų nediskriminavimo principų.

Šaltinis: lrt.lt   (https://www.lrt.lt/naujienos/verslo-pozicija/692/1854308/ieva-piliciauskaite-ismoketi-premija-darbuotojams-darbdavio-teise-ar-pareiga)