NAUJASIS DARBO KODEKSAS PALIES TŪKSTANČIUS DIRBANČIŲJŲ

naujasis darbo kodeksas

Nuo liepos 1 d. turėtų įsigalioti naujasis Darbo kodeksas, kuris atneš daugybę naujovių.

Viena iš naujovių, įsigaliosiančių su naujuoju Darbo kodeksu, palies daugiau nei 2 vidutinius darbo užmokesčius uždirbančius asmenis, jiems gali tekti patiems tartis su darbdaviu dėl tam tikrų socialinių garantijų.

Naujasis Darbo kodeksas nurodo, jog darbo sutartyje, kurioje atlyginimas pažymėtas ne mažesnis negu du vidutiniai šalies atlyginimai, galima nukrypti nuo kodekse nustatytų taisyklių. Kartu pridedamas ir punktas, kuriame nurodyta, kokiais atvejais nuo tasyklių nukrypti negalima: minimalus darbo užmokestis, maksimalus ir minimalus poilsio laikas, darbo sutarties sudarymas ir pasibaigimas, darbuotojų sauga ir sveikata bei lyčių lygybė ir nediskriminavimas. Pridedama ir tai, kad nuo Darbo kodekse nustatytų nuostatų nukrypti galima tik tuomet, „jeigu darbo sutartimi pasiekiama darbdavio ir darbuotojo interesų pusiausvyra.“

Profesinės sąjungos nepatenkintos šiuo pakeitimu. Anot jų, tai dar viena nuostata, kuri pablogins darbuotojų padėtį.  Darbdavių atstovai priešingai – nematantys nieko blogo, pridurdami, jog šios Darbo kodekso nuostatos nelabai kada bus galima ir panaudoti.