Pakeistas pasenęs buhalterinės apskaitos įstatymas

Pakeistas pasenęs buhalterinės apskaitos įstatymas

Šiandien Seimas pritarė Finansų ministerijos siūlymui pakeisti Buhalterinės apskaitos įstatymą, kuriuo iš esmės atnaujintas jo nuostatas.

Didžiausias pokytis atsiras su skaitmenizavimu susijusiuose apskaitos tvarkymo ir organizaciniuose procesuose, leisiančius subjektams laisviau tvarkyti buhalterinę apskaitą ir pasirinkti reikalingas vidaus kontrolės priemones. Kartu atnaujinamas ir panaikinamas įstatymo pavadinimas ir su juo susijusios sąvokos. Nuo šiol jis vadinsis „Finansinės apskaitos įstatymu“, o vietoj „buhalteris“ bus vartojama „apskaitą tvarkantis asmuo“ turint omeny, kad apskaitą tvarkantiems asmenims subjekte gali būti pavedamos labai skirtingos ir įvairios funkcijos, atitinkamai skirtis ir pareigybės pavadinimas.

Finansų ministrė Gintarė Skaistė teigė, kad „Senasis Buhalterinės apskaitos įstatymas priimtas dar 1993 m., iki šiol buvo keistas tik fragmentiškai, todėl jo nuostatos neatitinka šiandieninio gyvenimo realijų – pasenusios, nepakankamos ir neaiškios. Vykstant su apskaita susijusiems kompiuterizavimo ir skaitmenizavimo procesams, buvo būtina iš esmės atnaujinti visą įstatymą. Džiaugiuosi, jog Seimas pritarė mūsų siūlymams, taip įgyvendinant ir Vyriausybės programos nuostatą – siekti didesnio skaidrumo, duomenų atsekamumo ir patikimumo“.

Reikia konsultacijos? Kreipkitės į profesionalus.

Šaltinis: finmin.lrv.lt